Yasal Danİşmanlİk

Sorumluluk Reddi

Bu web sitesinin içerikleri - bilgiler, materyaller, veriler, resimler vs. - Eigenmann & Veronelli S.p.A. ve/veya söz konusu sitede görülen ürünlerin imalatçılarının özel mülkiyetindedir. Tüm ilgili hakları saklıdır.

Eigenmann & Veronelli S.p.A. bu web sitesinin içeriklerini titizlikle, eksiksiz ve güncel bir biçimde tutmayı taahhüt eder. Ancak, risk ve tehlikeleri kullanıcıya münhasır olan bu siteye erişimin ve buradaki içeriklerin kullanımının her ne şekilde veya yapıda olursa olsun doğuracağı muhtemel zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu da açıkça dışarıda bırakacak şekilde söz konusu site ve içeriklerindeki muhtemel hatalar, yanlışlıklar, eksikler, hatalı sunumlar, eksik güncellemeler vs. gibi konularda herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte ve aynı zamanda bu konuda açık veya gizli olarak herhangi bir garanti vermemektedir. 

Bu web sitesi ile ilgili herhangi bir ihtilafın yanı sıra, bu siteye erişim ve sitenin kullanımı, kanunlar arası ihtilaflara dair uluslararası özel yönetmelik ve mevzuat hariç olmak üzere münhasıran İtalyan Kanunlarına tabidir. 

Bu web sitesine erişilmesi, erişim sağlayan tarafın bu hükümleri koşulsuz olarak açıkça ve tamamen kabul etmesi sonucunu doğurmaktadır.

READ MORE